Day: July 30, 2023

Day: July 30, 2023

VIC: Mujo na željeznici

VIC: Mujo na željeznici

Počeo Mujo da radi na željeznici a Fatu bilo stid da svaku noć pušta gasove kad se Mujo vrati sa posla. I tako joj padne na pamet da stavi šljivu kad joj dođe da ispusti gasove. I tako jedne noći…